Listovať vo Svätom Písme

List Títovi - kapitola 2


1 Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.

2 Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti.

3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia,

4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti,

5 aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.

6 Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi;

7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť,

8 v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať.

9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia,

10 neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť; aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom

12 a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne,

13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,

14 ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

15 Toto hovor, tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohŕda.