Listovať vo Svätom Písme

List Filipanom - kapitola 1


1 Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom:

2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem;

4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých,

5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.

6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.

7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.

8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.

9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní,

10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň,

11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie je na osoh evanjeliu -

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu:

13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými

14 a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo.

15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti;

16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia,

17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám.

18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť,

19 lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.

20 Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrťou.

21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.

23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,

24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

25 A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery,

26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa k vám prídem. Výzva na vytrvalosť -

27 Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený - počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia

28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha.

29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho

30 tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. Flp