Listovať vo Svätom Písme

List Efezanom - kapitola 6


1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé.

2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením:

3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.

4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista.

6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu.

7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom.

8 Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!

16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!

17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,

20 ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.

21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,

22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia.

23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.

24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.