Listovať vo Svätom Písme

Levitikus - kapitola 9


1 Na ôsmy deň Mojžiš zvolal Árona, jeho synov a všetkých starších Izraela

2 a povedal Áronovi: "Vezmi si teľa, býčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertvu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána!

3 A Izraelitom povedz: "Vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertvu teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné,

4 a na pokojnú žertvu býčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinovú obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán!"

5 I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia a prišla tam celá pospolitosť a predstúpila pred Pána.

6 Tu Mojžiš povedal: "Toto je, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva."

7 Áronovi Mojžiš povedal: "Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu a očisť sa od hriechov (ty a ľud), potom podaj obetné dary ľudu a očisť aj ich od hriechov, ako prikázal Pán!"

8 Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na svoju obetu za hriech,

9 Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prsty a natrel oltárne rohy; ostatnú krv vylial na spodok oltára.

10 Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán.

11 Mäso a kožu úplne spálil mimo oltára.

12 Nato zabil celostnú žertvu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára.

13 Potom mu priniesli v kusoch žertvu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári.

14 Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári.

15 Potom priniesol obetné dary ľudu: vzal capa, ktorý bol (určený) na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech.

16 Potom obetoval celostnú žertvu; zachoval sa podľa predpisu.

17 Nato obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrsť a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy.

18 Napokon zabil býčka a barana na pokojnú obetu za ľud, Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára.

19 Loj býka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečene

20 položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári,

21 prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

22 Potom Áron roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu.

23 Nato Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva

24 a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár.