Listovať vo Svätom Písme

Kniha Tobiáš - kapitola 7


1 Keď prišli do Ekbatán, povedal Tobiáš Rafaelovi: "Brat Azariáš, zaveď ma rovno k nášmu bratovi Raguelovi." A on ho zaviedol do domu Raguela. Našli ho sedieť pri vrátach jeho dvora a pozdravili ho prví. On im povedal: "Pekne vás zdravím, bratia, vitajte!"

2 Svojej žene Edne povedal: "Ako veľmi sa tento mladík podobá na môjho brata Tóbiho!"

3 Edna sa ich spýtala: "Odkiaľ ste, bratia?" Odpovedali jej: "My sme z Neftaliho synov, ktorí boli odvlečení do zajatia v Ninive."

4 Vravela im: "Nepoznáte nášho brata Tóbiho?" Riekli jej: "Poznáme ho." Opýtala sa ich: "Ako sa má?"

5 Oni jej vraveli: "Je zdravý a má sa dobre." A Tobiáš dodal: "To je môj otec."

6 Tu Raguel vyskočil, pobozkal ho a začal plakať. Potom povedal: "Buď požehnaný, syn môj! Si synom dobrého, vynikajúceho otca. Aké nešťastie, že taký spravodlivý a dobročinný muž oslepol!" A s plačom sa hodil Tobiášovi, synovi svojho brata, okolo krku.

7 Aj jeho žena Edna nad ním plakala. A ich dcéra Sára sa dala tiež do plaču.

8 Potom Raguel zabil barana zo stáda a pripravil im bohaté pohostenie. -

9 Keď sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: "Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru za manželku."

10 Raguel začul tieto slová a povedal mladíkovi: "Jedz a pi a buď veselý dnes večer, lebo niet človeka, ktorý by mal právo vziať si moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, otvorene povedať celú pravdu:

11 Dal som ju už siedmim mužom z našich bratov a všetci zomreli v tú noc, keď k nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi! Pán to už zariadi."

12 Tobiáš odvetil: "Nebudem jesť ani piť, kým nevykonáš, o čo ťa žiadam." Raguel mu teda povedal: "Dobre, urobím to! Dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru; odteraz ty si jej bratom a ona je tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni nebeský Pán, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj."

13 Raguel zavolal svoju dcéru Sáru. Keď prišla k nemu, chytil ju za ruku, odovzdal ju Tobiášovi a vyhlásil: "Vezmi si ju! Podľa zákona a nariadenia zapísaného v Mojžišovej knihe ti ju dávam za manželku. Vezmi si ju a priveď ju v zdraví k svojmu otcovi. A nebeský Boh nech vás sprevádza v pokoji."

14 Zavolal jej matku, rozkázal priniesť listinu a napísal manželskú zmluvu, že mu ju dávajú za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Potom začali jesť a piť.

15 Tu Raguel zavolal svoju ženu Ednu a povedal jej: "Sestra, priprav inú izbu a zaveď ju tam."

16 Ona odišla, postlala, ako jej povedal, zaviedla ju tam a dala sa nad ňou do plaču. Potom si utrela slzy a povedala jej:

17 "Maj dôveru, dcéra moja! Nebeský Pán nech premení tvoj žiaľ na radosť Len maj dôveru, dcéra moja!" A vyšla von.