Listovať vo Svätom Písme

Kniha sudcov - kapitola 14


1 Raz Samson zostúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér.

2 Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril: "V Tamnate som sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku!"

3 Ale jeho otec a matka mu namietali: "Niet už medzi dcérami tvojich bratov a v celom mojom ľude ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z tých neobrezancov, Filištíncov?" Samson však povedal svojmu otcovi: "Túto mi vezmi! Lebo ona sa mi páči."

4 Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od Pána. On vyhľadával totiž zádrapku proti Filištíncom. Toho času panovali Filištínci nad Izraelom. -

5 Raz Samson zostupoval so svojím otcom a so svojou matkou do Tamnaty. Tak došli až k tamnatským viniciam. Zrazu zareval oproti nemu mladý lev.

6 Tu zostúpil na neho Pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozľa, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil.

7 Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi. -

8 Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva: A hľa, v tele leva bol roj včiel a med.

9 Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela.

10 Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo tak to robievali mladoženísi.

11 Keď ho videli, dali mu tridsať družbov, ktorí boli pri ňom. -

12 Samson im povedal: "Dám vám hádanku. Ak ju za sedem dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov.

13 Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov." Keď na neho naliehali: "Daj nám hádanku! Chceme ju počuť!"

14 - povedal im: "Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť." Po tri dni nemohli rozlúštiť tú hádanku.

15 Na štvrtý deň povedali Samsonovej žene: "Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku! Ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili?"

16 A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu: "Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ! Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil!" Odpovedal jej: "Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedal a tebe by som to mal prezradiť?"

17 Sedem dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na siedmy deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala: Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom.

18 A na siedmy deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta: "Čo je sladšie nad med a čo je silnejšie nad leva?" -

19 Tu zostúpil na neho Pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam tridsať mužov, pobral im odevy a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozlúštili hádanku. Náramne bol rozhnevaný a odišiel do domu svojho otca.

20 Samsonovu ženu však dali jednému z družbov, ktorí boli v jeho spoločnosti.