Listovať vo Svätom Písme

Kniha sudcov - kapitola 12


1 Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: "Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!"

2 Jefte im povedal: "Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj s Amončanmi. Volal som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky.

3 Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A Pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli?"

4 Potom Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galaádčania Efraimcov porazili, lebo hovorili: "Vy ste efraimskí utečenci. Galaád predsa býva medzi Efraimom a Manassesom."

5 Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: "Chcel by som prejsť" - Galaádčania sa ho opýtali: "Si Efraimec?" a ak odvetil: "Nie!",

6 povedali mu: "Vyslov "šibboleth"!" Ak povedal "sibboleth", lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov.

7 Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď Galaádčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galaádskom meste.

8 Po ňom súdil Izrael Abesan z Betlehema.

9 Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von; svojim synom priviedol tridsať dcér odinakiaľ. Súdil Izrael sedem rokov.

10 Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betleheme.

11 Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael desať rokov.

12 Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku.

13 Po ňom súdil Izrael Ilelov syn, Faratončan Abdon.

14 Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov.

15 Keď Ilelov syn, Faratončan Abdon zomrel, pochoval ho vo Faratone v Efraimsku, na pohorí Amalekitov.