Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 9


1 Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby ti nedokázala, ako veľmi škodí zlá náuka.

2 Nedávaj svojej manželke moc nad sebou aby neprevýšila tvoju moc a mal by si hanbu.

3 Nevšímaj si chtivej ženy, aby si azda neupadol do jej osídel.

4 S tanečnicou nemaj časté styky, ani nepočúvaj (jej spev), aby si sa azda nezničil pre jej umenie.

5 Na pannu neupieraj svoj zrak, aby si neprišiel k pádu pre jej krásu.

6 Svoju dušu nijako neoddávaj smilniciam, aby si nezničil seba a svoje dedičstvo.

7 Neobzeraj sa po uliciach mesta, ani sa netúlaj po jeho námestiach!

8 Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy a nezahľaď sa do cudzej krásy!

9 Pre ženskú krásu už mnohí vyšli navnivoč a hriešna túžba zahorí pritom ako oheň.

10 Každú takú ženu, ktorá smilní, pošliapu ako výkal na ceste.

11 Mnohí, čo obdivovali krásu cudzej ženy, dostali sa do opovrhnutia, lebo rozhovor s ňou rozpaľuje ako oheň.

12 S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj, ani nestoluj s ňou, (ležiac) na pohovke;

13 ani ju nedráždi pri víne, aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce, aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby.

14 Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný.

15 Ako nové víno je nový priateľ; až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.

16 Nezáviď hriešnikovi slávu a bohatstvo, lebo nevieš, ako príde na neho pohroma.

17 Nemaj záľubu v neprávostiach násilníkov: máš vedieť, že násilník ani po hrob nenájde obľubu.

18 Vzďaľuj sa od toho, kto má moc zabiť, a nech ti ani na myseľ nepríde báť sa smrti;

19 ak sa však k nemu priblížiš, nedopusť sa ničoho, aby ti azda neodňal život.

20 Uvedomuj si, že si blízky smrti, lebo chodíš akoby medzi osídlami a kráčaš nad zbraňami, ktoré spôsobujú žalosť.

21 Ako len vládzeš, (skúmaj) blížneho, (ináč) sa ho stráň, dohovor sa s takými, ktorí sú múdri a skúsení.

22 Spravodlivých mužov si posaď k hostine, tvoja chvála nech je v bázni pred Bohom!

23 Svojou mysľou premýšľaj o Bohu a všetka tvoja reč nech sa riadi Božími príkazmi!

24 Pre (zručnú) umelcovu ruku dostane sa dielu pochvala, tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč a tiež slovu starcov pre jeho zmysel.

25 Táravý človek je postrachom mesta, lebo vzbudí proti sebe nenávisť, kto je nerozvážny v slove.