Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 8


1 S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky, aby si mu azda neupadol do rúk.

2 Nepúšťaj sa do sporu s boháčom, aby azda nepostavil proti tebe (iný) spor:

3 lebo mnohých nakazilo zlato a striebro, až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť (si ich).

4 Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí, a neprikladaj drevo na jeho oheň!

5 Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti, aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch!

6 Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu - ani mu už nerob výčitky - pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie.

7 Nepohŕdaj nikým pre jeho starobu: lebo aj my ideme, do staroby.

8 Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvy, máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť.

9 Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi;

10 lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede, ako bezúhonne sa máš správať voči váženým.

11 Nedaj si ujsť, čo hovoria starší, lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov,

12 od nich sa totiž naučíš rozumnosti, ako máš (správne) odpovedať, keď ti to bude treba.

13 Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov - ak by si ich karhal - aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov.

14 Nestavaj sa proti posmeškárovi, aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač.

15 Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba; ak si požičal, maj to za stratenú vec!

16 Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou; ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť.

17 Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj, lebo súdi tak, ako je spravodlivé.

18 S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu, aby azda neuvalil na teba svoje zlo; lebo on pôjde, ako sa mu zachce, a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním.

19 S prchlivcom si nezačínaj hádku, ani s odvážlivcom nechoď na púšť, lebo krv je u neho akoby nič a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka.

20 U nemúdrych nehľadaj radu, veď nemôžu mať v láske nič, iba čo im je milé.

21 Pred cudzincom sa neraď, veď nevieš, čo sa zrodí v ňom.

22 Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek aby sa ti azda nezaliečal predstieranou Iáskou a nepošpinil ťa.