Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 6


1 Svojmu blížnemu sa nestávaj z priateľa nepriateľom! Opovrhnutia a potupenia sa dostane zlému, ale aj každému, kto je závistlivý hriešnik a má dvojaký jazyk.

2 Nevypínaj sa mysľou svojej duše ako býk, aby ti tvoja nerozumnosť azda neporazila silu,

3 nezožrala lístie a nezničila plody a bol by si ako suchý strom na púšti.

4 Lebo zlá povaha zničí toho, kto je taký, vydá ho na posmech jeho nepriateľom a privedie na neho osud hriešnikov.

5 Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro).

6 Môžeš mať mnoho takých, čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za poradcu maj jediného z tisícich!

7 Ak si chceš získať priateľa, získaj si ho pri skúške a nezdôveruj sa mu ľahko!

8 Lebo niekto je priateľom za (vhodného) času, ale neostane ním, keď príde súženie.

9 Iný priateľ sa zvrhne v nepriateľa a zasa iný je takým priateľom, čo odhaľuje nenávisť, zvadu a pohanu.

10 Niektorý priateľ je ti až účastníkom stola, a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza.

11 Len priateľ, čo verne vytrvá pri tebe, nech ti je rovný a nech sa slobodne stýka s tvojimi domácimi;

12 ak sa upokorí pred tebou a pred tvojou tvárou sa ukryje, budeš mať svorné a dobré priateľstvo.

13 Od svojich nepriateľov sa oddeľ a daj si pozor aj na priateľov!

14 Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.

15 Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom.

16 Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho.

17 Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa.

18 Synu, od svojej mladosti prijímaj poučenie a až do svojich šedín budeš mať múdrosť u seba.

19 Približuj sa k nej, ako to robí oráč a rozsievač a trpezlivo čakaj na jej vzácne plody!

20 Lebo pri jej obrábaní sa budeš len málo namáhať a čoskoro budeš jesť z jej plodov.

21 Aká náramne neprístupná je múdrosť neučenlivým ľuďom a nerozvážny človek nevie pri nej vytrvať.

22 Zaľahne na nich skúška ako ťažký kameň a bez meškania ju budú chcieť od seba odraziť.

23 Lebo učená múdrosť je ako aj jej meno, nie je mnohým známa; ale komu sa stala známou, pri takých vytrvá, až uvidia Boha.

24 Synu, počúvaj ma a prijmi rozumnú radu; mojou radou neopovrhuj!

25 Vlož svoje nohy do jej pút a svoju šiju do jej ohlávky;

26 podlož svoje rameno a znášaj ju a jej putá nezunuj!

27 Priblíž sa k nej s celou svojou dušou a celou svojou silou sa drž jej ciest!

28 Pusť sa po jej stopách a ukáže sa ti, a keď ju raz uchopíš, nespúšťaj sa jej!

29 Nakoniec nájdeš u nej spočinutie a premení sa ti v rozkoš.

30 Jej putá ti budú mocným hradom a silnými základmi a jej nákrčník ti bude skvelým odevom.

31 Lebo slúži za ozdobu životu a jej záväzky sú nite spásy.

32 Ako skvelé rúcho si ju oblečieš a ako slávny veniec si ju nasadíš.

33 Synu, ak budeš na mňa dávať pozor, poučíš sa, a keď sa mi mysľou venuješ, staneš sa múdrym.

34 Ak nakloníš svoj sluch, dostane sa ti poučenia, a keď budeš rád počúvať, zmúdrieš.

35 Do zástupu skúsených starcov postav sa a s (celým) srdcom sa oddaj ich múdrosti, aby si mohol vypočuť každý rozhovor o Bohu a aby ani jediná chvályhodná múdra reč neušla tvojej pozornosti.

36 Ak uzrieš rozumného muža, už za rána choď k nemu: a tvoja noha nech otiera schody, ktoré vedú k jeho dverám.

37 Tvoja myseľ nech sa nesie k Božím prikázaniam a najmä pri jeho ustanoveniach zotrvávaj neprestajne; on ti dá (múdre) srdce a udelí ti aj z múdrosti, po ktorej túžiš.