Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 5


1 Nespoliehaj sa na klamlivý majetok, ani si nehovor: "Mám dostatok živobytia!" Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie.

2 Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži,

3 ani si nehovor: "Aký som mocný" - alebo: "Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?" Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko.

4 Ani nehovor: "Zhrešil som a čo nepríjemné sa mi stalo?" Najvyšší sa totiž neponáhľa s odplatou.

5 I keď si uzmieril hriech, nebuď zato bez obavy, aby si (znova) hromadil hriech na hriech.

6 Ani si nehovor: "Pánovo zľutovanie je veľké, zmiluje sa nad množstvom mojich hriechov."

7 Lebo zľutovanie i hnev chytro vychádzajú od neho a sleduje hriešnikov jeho hnev.

8 Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to neodsunuj zo dňa na deň.

9 Lebo jeho hnev príde nečakane a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta.

10 Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo, nepomôže ti ničím, až príde súženie a pomsta.

11 Nevej pri každom vetre, ani nechoď každou cestou; podľa dvojakého jazyka usvedčujú hriešnika.

12 Pevne sa drž Pánovej cesty, podľa svojho správneho rozumu a svedomia, tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy!

13 V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel, a s rozvahou prednes správnu odpoveď!

14 Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu! Ak však nie, polož si ruku na ústa, aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili ťa.

15 Rozumný človek získa si rečou česť a chválu, ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu.

16 Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom, a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa!

17 Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest, však najpotupnejšie je označiť niekoho za (človeka) dvojakého jazyka; ale aj na klebetára padá nenávisť, odpor a potupa.

18 Spravodlivo si počínaj! Rovnako v malom i vo veľkom!