Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 30


1 Kto si miluje syna, často používa aj tresty, aby sa nakoniec radoval a nemusel ohmatávať brány blížnych.

2 Kto si vyučuje syna, dožije sa na ňom chvály a môže sa ním honosiť v kruhu svojich domácich.

3 Kto si vyučuje syna, do žiarlivosti uvádza nepriateľa, ale v kruhu priateľov sa ním môže chváliť.

4 Ak mu aj umrie otec, akoby nebol mŕtvy: lebo podobného (syna) zanecháva po sebe.

5 Keď ho vidí za života, raduje sa z neho, pri svojom skone sa nezarmucuje, ani pred nepriateľmi sa nemá čo hanbiť pre neho.

6 Lebo svojmu rodu zanecháva obrancu proti nepriateľom a priateľom vďačného odplatiteľa.

7 Za maznanie synov bude si viazať rany a pri každom slove sa mu znepokojí srdce.

8 Nekrotený kôň je nepoddajný, voľkaný syn bude bez rozvahy, náhly.

9 Maznaj sa so synom a naženie ti strachu, pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa.

10 Nesmej sa mu, by si to neľutoval, aby ti nakoniec nestŕpli aj zuby.

11 Nepovoľuj mu mnoho za mladi a nenechaj jeho myseľ bez povšimnutia!

12 Ohýbaj ho ešte v mladosti, trestaj, kde neškodí, kým je mladý, aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti, mal by si žalosť na duši.

13 Vyučuj si syna a zapracúvaj ho, aby si nenarazil na jeho neslušnosť.

14 Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile, ako nevládny a neduhom bičovaný boháč.

15 Nad všetko zlato a striebro drahšia je zdravá myseľ posvätená pravdou a zdravé telo je viac ako nezmerné bohatstvo.

16 Niet bohatstva nad bohatstvo zdravého tela; a niet väčšej blaženosti nad radosť srdca.

17 Lepšia je smrť ako trpký život a večné spočinutie je lepšie ako ustavičná choroba.

18 Maškrty, ktoré nemôžu požiť uzavreté ústa, podobné sú hodovným pokrmom, ktorými obložia hrob.

19 Aký pôžitok má z obetovaného (jedla) modla? Nemôže ani jesť ani ovoňať:

20 taký je aj ten, koho Pán odoženie od seba a dá mu znášať odplatu za neprávosti.

21 Očami hľadí (na svoje bohatstvo) a stone pri tom, ako keď eunuch so vzdychom objíma pannu.

22 Zármutok si nepripusť na myseľ, ani sa nesužuj svojimi nápadmi!

23 Veselosť srdca - to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku.

24 Zľutuj sa nad svojou dušou, ľúbiac sa trvale Bohu, maj sústredenú myseľ pre svätosť a ďaleko zaháňaj od seba (všetok) zármutok!

25 Lebo zármutok zničil už mnohých, a nikto nemá z toho osoh.

26 Závisť a hnevlivosť skracujú život a (mnohé) premýšľanie privádza predčasne starobu.

27 Jasná a dobrá myseľ sa ukáže pri hodovaní, lebo hodovanie je časté u neho.