Listovať vo Svätom Písme

Kniha Rút - kapitola 3


1 (Istého dňa) jej povedala svokra Noemi: "Dcéra moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre?

2 Tak teda: Náš príbuzný Bóz, s ktorého služobnicami si bola (pri žatve), túto noc veje jačmeň na humne:

3 Umy sa, pomaž sa, obleč si (krajšie) rúcho a choď dolu na humno! Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť!

4 A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si ľahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh prikrývku a ľahneš si. On ti potom povie, čo máš robiť."

5 Ona jej povedala: "Urobím všetko, čo mi kážeš." -

6 Tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra.

7 Keď sa Bóz najedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady (zrna). Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh prikrývku a ľahla si.

8 O polnoci sa ten človek preľakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách.

9 I opýtal sa: "Kto si?" Ona odpovedala: "Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri okraj (svojho plášťa) na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný!"

10 On jej povedal: "Nech ťa požehná Pán, dcéra moja! Táto tvoja druhá láskavosť sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní alebo bohatí.

11 A teraz sa neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu.

12 A teraz je pravda, že som ti príbuzný. Ale je ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja.

13 Zostaň cez noc tu! A zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní; ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja - ako žije Pán! Nocuj tu do rána!"

14 A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Vstala však prv, ako by človek človeka rozoznal, a on jej povedal: "Nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno!"

15 A ešte dodal: "Daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe, a podrž mi ho!" Keď mu ho podržala, nameral jej šesť mier jačmeňa a naložil jej ho. Potom šiel do mesta. -

16 Keď došla k svojej svokre, ona sa jej pýtala: "Ako si (pochodila), dcéra moja?" I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval.

17 A dodala: "Týchto šesť mier jačmeňa mi dal, lebo vravel: "Nepôjdeš naprázdno ku svojej svokre."

18 Ona jej povedala: "Dočkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí. Lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu."