Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 7


1 Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva.

2 Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár

3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: "Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?"

4 Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov:

5 "Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci - a je to už sedemdesiat rokov! -, či sa to mne postíte?

6 A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete?

7 Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný a jeho mestá dookola i Juh, i Rovina boli obývané?"

8 Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto:

9 "Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť!

10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!

11 Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli.

12 Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojim duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov... Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov.

13 Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov.

14 A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem-tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou."