Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 6


1 Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové.

2 V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone,

3 v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné.

4 Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: "Čo je to, môj pane?"

5 Anjel mi odvetil: " To sú štyri vetry neba, ktoré vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme.

6 V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny.

7 Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi." I riekol: "Choďte, prejdite zemou!" Nato prešli zemou.

8 Potom na mňa zavolal a vravel mi: "Pozri tie čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine."

9 Pán prehovoril ku mne takto:

10 "Vezmi od zajatcov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášovho; choď,

11 vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho.

12 A povedz mu: "Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám.

13 On postaví Pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne; i kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda."

14 Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v Pánovom chráme.

15 Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať Pánov chrám i poznáte, že ma k vám poslal Pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas Pána, svojho Boha."