Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 5


1 A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a hľa, letel zvitok.

2 I spýtal sa ma: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Vidím letieť zvitok; jeho dĺžka je dvadsať lakťov, šírka desať lakťov.

3 A riekol mi: "Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom na jednej strane, bude odstránený; a každý, kto prisahá, ako je to na ňom na druhej strane, bude odstránený.

4 Vyvediem ju - hovorí Pán zástupov -, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene."

5 Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril a riekol mi: "Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!"

6 I spýtal som sa: "Čo je to?" Odpovedal: "To je efa, ktorá vystupuje;" a dodal: "Toto je ich výzor v celej krajine."

7 Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena.

8 I povedal: "Toto je bezbožnosť." Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku.

9 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor - mali totiž krídla podobné krídlam bociana - a zdvihli efu medzi zem a nebo.

10 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: "Kde tieto nesú efu?"

11 Odpovedal mi: "Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú položia ju tam na jej podstavec."