Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 4


1 Potom ma anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna.

2 I spýtal sa ma: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Vidím svietnik celý zo zlata; na hlavici má nádrž; je na ňom sedem lámp a lampy, ktoré sú na hlavici, majú sedem lievikov.

3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo.

4 Ozval som sa a povedal som anjelovi, ktorý vo mne hovoril: "Čo je toto, môj pane?"

5 Anjel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi: "Nevieš, čo je to?" Povedal som: "Nie, môj pane."

6 Odvetil mi: "To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.

7 Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom (si) rovina! A vyvedie záhlavný kameň s výkrikmi: "Sláva, sláva mu!"

8 A Pán prehovoril ku mne takto:

9 Zorobábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia, i budeš vedieť, že ma k vám poslal Pá zástupov.

10 Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých veci, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. - Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem."

11 Ozval som sa a riekol som mu: "Čo sú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?"

12 Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho: "Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato?" Odvetil mi toto: "Nevieš, čo je to?" Riekol som: "Nie, môj pane.

13 I riekol: "To sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme."