Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 13


1 V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškvrne.

2 A v ten deň - hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny.

3 A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia, mu povedia: "Neostaneš žiť, pretože si v mene Pána hovoril lož;" a prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval.

4 Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť.

5 Každý povie: "Nie som prorok; ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladi kúpil istý človek."

6 A keď sa ho spýtajú: "Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?" - odpovie: "Tie mi zasadili v dome mojich milých."

7 Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi - hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne, potom obrátim ruku proti maličkým.

8 V celej krajine - hovorí Pán - dve tretiny z neho zomrú, zahynú, a tretina z neho ostane.

9 Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem: To je môj ľud, a on povie: "Pán je môj Boh."