Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 1


1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dária prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna takto:

2 "Pán sa veľmi hnevá na vašich otcov.

3 Povedz im teda: Toto hovorí Pán zástupov: Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.

4 Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci: Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.

5 Vaši otcovia - kdeže tí sú? A proroci? Či večne žijú?

6 Azda moje slová a moje príkazy, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: "Ako sa Pán zástupov rozhodol, že bude s nami nakladať podľa našich ciest a podľa našich skutkov tak s nami nakladal."

7 Dvadsiaty štvrtý deň jedenásteho mesiaca - to je mesiac šebat, v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna, takto:

8 Videl som v noci: Hľa, akýsi muž jazdil na hnedom koni. Stál medzi myrtovými kríkmi v priehlbine a za ním boli hnedé, strakaté a biele kone.

9 I spýtal som sa: "Kto sú títo, Pane?" Odpovedal mi anjel, ktorý vo mne hovoril: "Ja ti ukážem, kto sú títo."

10 Vtom sa ozval muž, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi, a povedal: "To sú tí, ktorých Pán poslal poprechodiť zem.

11 Oni povedali Pánovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi: "Poprechodili sme zem a hľa, celá zem býva v spokojnosti.

12 Pánov anjel odvetil: "Pane zástupov, dokedyže sa nezmiluješ nad Jeruzalemom a nad mestami Júdska, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov?"

13 Pán odpovedal anjelovi, ktorý vo mne hovoril, dobrotivé slová, útešné slová.

14 Tu mi povedal anjel, ktorý vo mne hovoril: "Takto volaj: Toto hovorí Pán zástupov: "Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou.

15 A veľmi sa hnevám na bezstarostné národy, ktoré, keď som sa málo hneval, napomáhali zlo."

16 Preto takto hovorí Pán: Obrátim sa k Jeruzalemu milosrdne, bude v ňom postavený môj dom, hovorí Pán zástupov, a nad Jeruzalemom sa roztiahne meradlo.

17 Ďalej volaj: Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú moje mestá oplývať šťastím, ešte Pán poteší Sion a vyvolí si Jeruzalem."