Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 5


1 Počujte toto, kňazi, a dom Izraela, pozoruj, nakloňže si ucho, kráľov dom, pretože vám patrí tento súd; stali ste sa v Masfe osídlom, na Tábore sieťou rozostretou.

2 Obety vrhli do priepasti, ja ich karhám všetkých.

3 Ja poznám Efraim a Izrael mi skrytý nie je; lebo si smilnil, Efraim, poškvrnil sa Izrael.

4 Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo je v nich smilný duch takže nepoznajú Pána.

5 Pýcha usvedčuje Izrael do očí, Izrael a Efraim pre svoju vinu padajú a Júda padá s nimi tiež.

6 Idú so svojimi ovcami a dobytkom hľadať Pána ale ho nenájdu, odtiahol od nich preč. Pán bude trestať

7 Spreneverili sa Pánovi, áno, cudzích synov splodili; mesiac ich strávi s ich poľami.

8 Trúbte pozaunou v Gabae, v Ráme na trúbu, v Betavene robte krik, za tebou, Benjamín!

9 V deň karhania spustne Efraim, proti kmeňom Izraela pravdu oznámim.

10 Kniežatá Izraela sú podobné tým, čo prekladajú medzníky: svoj hnev na nich ako vodu vylejem.

11 Efraim je utláčaný, porušuje sa právo, lebo zachcelo sa mu bežať za nečistotou.

12 Ale ja som Efraimovi sťa moľ a sťa črvoč Júdovi.

13 Keď Efraim zbadal svoju chorobu a Júda svoju ranu, do Asýrska išiel Efraim, poslal k veľkému kráľovi; on vás však nemôže uzdraviť ani váš vred odstrániť.

14 Lebo Efraimovi som ako lev, domu Júdovmu ako levíča. Ja, ja roztrhám a odídem, uchytím a neoslobodí nik. Po treste príde spása

15 Idem, na svoje miesto sa navrátim, kým sa na pokánie nedajú, potom budú hľadať moju tvár.