Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 14


1 Zhynie Samária, pretože sa vzpierala svojmu Bohu; pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozpárajú im ťarchavé.

2 Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu veď pre svoju vinu si upadol!

3 Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: "Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí.

4 Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť: "Naši bohovia!" dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota."

5 "Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti.

6 Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon;

7 konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.

8 Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu.

9 Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako jedľu zelenú. Že máš ovocie, to je odo mňa."

10 Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú.