Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 13


1 Keď Efraim hovoril, bola hrôza, bol vyvýšený v Izraeli, ale zhrešil s Bálom a zomrel.

2 Teraz však pokračujú v hriechu, robia si liatiny zo svojho striebra, spodobňujú modly. To všetko je dielo majstrov; hovoria: "Týmto obetujte!" Človek teľce bozkáva!

3 Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru.

4 "Ja však som Pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny; Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.

5 Ja som ťa pásol na púšti v kraji vyschnutom.

6 Ako sa pásli, nasýtili sa, nasýtili a spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa.

7 Aj ja im budem ako lev, ako leopard na ceste asýrskej,

8 napadnem ich ako medveď pozbavený mláďat a roztrhám obal ich srdca, pohltím ich tam ako levica, poľná zver ich roztrhá.

9 Zničím ťa, Izrael; kto je tvoj pomocník?

10 Nuž kdeže je tvoj kráľ, aby ťa zachránil vo všetkých tvojich mestách, a tvoji sudcovia, o ktorých si vravel: "Daj mi kráľa a kniežatá!"?

11 Dal som ti vo svojom hneve kráľa a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem.

12 Zaviazaná je vina Efraima, uschovaný je jeho hriech.

13 Bolesti rodičky prídu naň; je to syn nemúdry, nedostavil sa načas do otvoru detí.

14 Vyslobodím ich z moci podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, podsvetie? Súcit sa schová pred mojím zrakom." V tiesni treba prosiť Pána

15 Aj keď bude rásť uprostred bratov, prichádza Pánov vietor východný, dvíha sa z púšte, vyveje jeho pramene, vysuší jeho žriedla. On vylúpi poklad všetkých drahocenných vecí.