Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 10


1 Bujným viničom je Izrael, rodí dostatok ovocia; čím viac ovocia mal, tým mal viac oltárov, čím lepšie sa viedlo jeho krajine, tým lepšie mal pomníky.

2 Rozhárané srdce majú, teraz si to odnesú: On im dodrúzga oltáre, porozbíja pomníky.

3 Lebo teraz povedia: "Nemáme kráľa, lebo Pána sa nebojíme, a kráľ, čože nám pomôže?"

4 Hovoria reči, prisahajú krivo, uzavierajú zmluvy, a súd rastie ako jedovatá byľ po brázdach na poli.

5 O teľa Betavenu sa občania Samárie trasú, veď smúti preň jeho ľud a jeho kňazi nad ním kvília, pre jeho slávu, ktorá ho opustila.

6 Aj to prevlečú do Asýrska ako dar veľkému kráľovi; Efraim utŕži hanbu, zahanbí sa pre svoju myseľ Izrael.

7 Zničená bude Samária, jej kráľ je ako trieska na povrchu vody.

8 Spustošené budú hriešne výšiny, zločin Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: "Prikryte nás!" a kopcom: "Padnite na nás!" Preorte úhor!

9 Odo dní Gabay hrešíš, Izrael! Tam zastali! Nestihne ich vojna v Gabae proti synom zločinným?

10 "Podľa svojej túžby som ich karhal, i zhromaždia sa proti nim národy, keď ich pripútam k ich dvom hriechom.

11 Efraim je krava cvičená, ktorá rada mláti, no ja som prešiel cez jej krásnu šiju, zapriahnem Efraim, bude orať (Júda), Jakub si bude brániť.

12 Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti.

13 Zaorávali ste zločin, žali ste neprávosť, jedli ste ovocie lži. Lebo si sa na svoje cesty spoliehal, na množstvo svojich silákov.

14 Strhol sa lomoz v tvojom ľude, všetky tvoje pevnosti spustošia, tak ako spustošil Šalman Bet-Arbelu v deň vojny. Matku roztrieskali spolu s deťmi.

15 Takto naložím, Betel, s vami pre zlobu vašich zločinov.