Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Nahuma - kapitola 1


1 Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša.

2 Pán je žiarlivý a pomstivý Boh, Pán je pomstivý a plný hnevu, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom.

3 Pán je trpezlivý, no veľmi mocný, Pán nenechá nič bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh.

4 Keď zahriakne more, urobí ho súšou a všetky rieky vysuší. Uvädá Bášan a Karmel a kvet Libanonu vädne.

5 Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú; zem sa dvíha pred jeho tvárou, i svet a všetci jeho obyvatelia.

6 Kto obstojí pred jeho hnevom a kto sa zdvihne pred jeho zápalom? Jeho hnev sa rozteká ako oheň a skaly pred ním praskajú.

7 Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

8 V prekypujúcej záplave skoncuje so svojimi protivníkmi, jeho nepriateľov stíha tma.

9 Čo zamýšľate proti Pánovi? On urobí koniec, úzkosť sa nezdvihne po druhý, raz.

10 Veď sú posplietaní ako tŕnie a sú ako vínom spití; úplne budú pohltení ako suchá pleva.

11 Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti Pánovi, čo plánoval ničomnosť.

12 Toto hovorí Pán: "Čo sú aj bezpeční a hocako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím.

13 Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám."

14 Pán dal rozkaz o tebe: "Z tvojho mena nebude viac semena, z domu tvojho boha vynivočím sochy a liatiny, pripravím ti hrob, lebo si bezcenný.