Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Micheáša - kapitola 5


1 A ty, Betlehem, Efrata primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.

2 Preto ich vydá až do času keď rodička porodí, a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela.

3 Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána, svojho Boha; budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme.

4 On bude pokoj Keď príde Asýr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem vedúcich ľudí.

5 Budú pásť mečom krajinu Asýrov a čepeľou krajinu Nimróda. On vyslobodí od Asýra, keď príde do našej krajiny a keď vkročí na naše územie.

6 Zvyšok Jakuba bude uprostred mnohých národov ako rosa od Pána, ako kvapky dažďa na tráve, ktoré nečakajú na človeka a nedúfajú v syna človeka.

7 Zvyšok Jakuba bude (medzi národmi) uprostred mnohých národov ako lev medzi zvieratami lesa a ako levíča v stádach oviec, ktoré, keď vkročí, šliape a trhá, že niet toho, kto by vyslobodil.

8 Vyvýši sa ti ruka nad tvojich protivníkov a všetci tvoji nepriatelia zahynú.

9 "A v ten deň - hovorí Pán: vyhubím tvoje kone z tvojho stredu, vynivočím tvoje vozy,

10 vyhubím mestá tvojej krajiny, zrúcam všetky tvoje pevnosti.

11 Vyhubím ti čarodejstvá z ruky a viac nebudeš mať veštcov.

12 Vyhubím tvoje obrazy i tvoje pomníky z tvojho stredu, že sa viac nebudeš klaňať dielu svojich rúk.

13 Odbúram ašery z tvojho stredu a vynivočím tvoje mestá.

14 V hneve a zápale sa vypomstím na národoch, ktoré neposlúchajú."