Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Micheáša - kapitola 3


1 Povedal som: "Čujte, pohlavári Jakuba a kniežatá Izraelovho domu, či nie vy máte poznať právo?"

2 Nenávidíte dobro a milujete zlo, sťahujete z nich kožu a mäso z ich kostí.

3 Jedia mäso môjho ľudu; sťahujú z nich kožu, lámu im kosti a kúskujú ako do hrnca, ako mäso do kotla.

4 Potom budú kričať k Pánovi, ale nevyslyší ich, zakryje si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami.

5 Toto hovorí Pán proti prorokom, ktorí zavádzajú svoj ľud, ktorí, ak majú zubami čo hrýzť, volajú: "Pokoj!" - proti tomu však, čo im nedá nič do úst, ohlasujú vojnu.

6 Preto budete mať noc bez videnia, budete mať temnotu bez veštby, nad prorokmi slnko zapadne a zatemnie sa deň nad nimi.

7 I budú sa hanbiť jasnovidci, červenať sa budú veštci a všetci si zahalia bradu, pretože niet Božej odpovede.

8 Ale ja som naplnený silou, duchom Pána, právom a chrabrosťou, aby som oznámil Jakubovi jeho hriech a Izraelu jeho zločin.

9 Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežatá domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia,

10 ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalem hriechom.

11 Ich pohlavári súdia za úplatok, ich kňazi učia za plácu, ich proroci veštia za peniaze, pritom sa opierajú o Pána a vravia: "Či nie je Pán medzi nami? Nepríde na nás nešťastie!"

12 Preto pre vás zorú Sion ako pole, Jeruzalem bude zboreniskom a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou.