Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 5


1 Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí.

2 Okopal ju, skálie z nej vyzbieral, viničom ju vysadil, postavil uprostred nej vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, urodila však plánky.

3 A teraz, občania Jeruzalema a mužovia Júdska, súďte medzi mnou a mojou vinicou!

4 Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým čakal som hrozno, urodila len plánky?

5 Teraz však nechže vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici: pováľam jej plot a stane sa pastvou, zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná.

6 Obrátim ju na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná, takže vzrastie tŕnie a bodľač; ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom.

7 Bo vinicou Pána zástupov je dom Izraela a júdski mužovia jeho sadom rozkošným. On čakal na právo - a hľa, bezprávie, na spravodlivosť - a hľa, kvílenie.

8 Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu, takže nieto viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní.

9 Počujem, Pane zástupov: "Ver, že množstvo domov bude pustatinou, vo veľkých a krásnych nebude nik bývať."

10 Áno, desať jutár vinice urodí jeden bat a chomer siatia efu urodí.

11 Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno!

12 Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia.

13 Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu.

14 Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák, rozškľabí svoje ústa bezodné a zostúpi jeho sláva i jeho zástup i jeho hluční a tí, čo v ňom plesajú.

15 I skloní sa človek a pokorí sa každý a oči pyšných sa sklopia.

16 Povýšený bude v súde Pán zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým.

17 Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve a púšte boháčov cudzinci vyjedia.

18 Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou a pokutu vozovými povrazmi!

19 Čo hovoria: "Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme! Nech sa priblíži a príde rozhodnutie Svätého Izraelovho, nech ho spoznáme!"

20 Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!

21 Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!

22 Beda hrdinom - v pití vína a silákom - v miešaní liehovín,

23 ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých!

24 Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa a seno scvŕka sa v plameni, bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako prach, lebo odmietli náuku Pána zástupov a výroku Svätého Izraelovho sa rúhali.

25 Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.

26 I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu až do končín zeme a hľa, príde náhle, honosne!

27 Niet v ňom znaveného ani omdleného, nespí, ani nedrieme, pás jeho bedier sa nerozopne, ani remeň na obuvi neroztrhne.

28 Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica.

29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí a uchytí korisť, odnesie a nik mu ju nevytrhne.

30 V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!