Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 32


1 Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!

2 Každý bude sťa úkryt pred vetrom a útočište pred búrkou, ako potoky vôd v suchote, ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine.

3 Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať.

4 Srdce pochabých bude chápať náuku a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno.

5 Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným.

6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo: konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smädného.

7 A zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i keď chudák háji pravdu.

8 Šľachetný však zmýšľa šľachetne, zastáva sa vecí šľachetných.

9 Ženy bezstarostné, vstaňte, počúvajte môj hlas, dcéry spoliehavé, čujte moju reč!

10 V deň roku budete sa triasť, spoliehavé, veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde.

11 Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé, zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá,

12 bite sa v prsia pre vzácne polia, pre úrodný vinohrad,

13 pre roľu môjho ľudu, čo tŕním a bodľačím zarastie. Áno, pre všetky domy radosti, pre plesajúce mesto.

14 Veď palác je opustený, hluk mesta prestal. Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou, radosťou divých oslov, pasienkom stád.

15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les.

16 V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda.

17 Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy.

18 Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.

19 Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto.

20 Šťastní, čo sejete pri samých vodách, uvoľňujte nohy vola a osla.