Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 30


1 "Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa, robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech.

2 Kráčajú dolu do Egypta - mojich úst sa však nespýtali - posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta.

3 Sila faraóna vám však bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu.

4 I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu,

5 všetci sa sklamú v národe, ktorý im neprospeje. Nebude im na pomoc ani na osoh, ale na hanbu, ba na potupu."

6 Výrok nad hrochom juhu: Cez krajinu úzkosti a biedy, odkiaľ je lev a levica, vretenica a okrídlený drak, vlečú na chrbtoch oslov svoje bohatstvo a na hrboch tiav svoje poklady k národu, ktorý im neprospeje.

7 Veď Egypťania nič a nič nepomôžu, preto som zvolal: "Ozrutou sú nehybnou."

8 Teraz choď, napíš to na tabuľu pred nimi a vpíš to do knihy, aby to bolo pre budúce dni ako svedectvo naveky!

9 Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu,

10 čo vravia vidiacim: "Neviďte!" a prorokom: "Neprorokujte nám pravdu, hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá,

11 odbočte z cesty, odchýľte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre Svätého Izraelovho!"

12 Nuž takto hovorí Izraelov Svätý: "Preto, že ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň:

13 preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina rozškľabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhlo, rýchlo,

14 a bude rozbitý, ako sa rozbije hlinený hrniec, nemilosrdne tresnutý, že sa nenájde v jeho troskách črep, na ktorý by sa vzal ohník z vatry, alebo načrelo vody z mláky."

15 Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: "Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila," ale nechceli ste.

16 Ba vraveli ste: "Nie, ale bežme na koňoch!" - preto budete bežať. "A na rýchlonohých sa nesme!" - preto budú rýchli vaši stíhači.

17 Tisíc sa vás trasie pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich utečiete, kým neostanete len ako sťažeň na temene vrchu a ako zástava na pahorku.

18 A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho,

19 lebo, ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať, áno, zľutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len čo ho počuje, vyslyší ťa.

20 A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov

21 a ušami počuješ spoza seba slová: "Toto je cesta, kráčajte po nej!" - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.

22 Vtedy poškvrníš svoje modly pokryté striebrom a zlatom obtiahnuté liate sošky. Rozhádžeš ich ako hnus, povieš im: "Von!"

23 A on dá dažďa tvojmu siatiu ktorým zaseješ roľu, a chlieb, úroda zeme, bude výdatný a záživný. Tvoj statok sa bude v ten deň pásť na rozsiahlej pastve.

24 Voly a osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom a vejačkou.

25 Na každom čnejúcom vrchu a na každom vysokom kopci budú potoky, prúdy vôd v ten deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.

26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca, svetlo slnca však bude sedemnásobné (ako svetlo siedmich dní) v deň, keď obviaže Pán zlomeninu svojho ľudu a dotlčené rany vylieči.

27 Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,

28 jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po hrdlo - aby otriasol národmi otrasom ničiacim, je uzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu.

29 Budete piesne spievať ako v noci zasväteného sviatku a v srdci sa budete radovať ako ten, čo putuje s flautou, aby došiel na vrch Pána, k Izraelovej Skale.

30 A Pán dá počuť svoj velebný hlas a zjaví rozmach svojho ramena v prchlivom hneve a v plameni žeravého ohňa, v záplave, búrke a v kameňoch ľadovca.

31 Bo od hlasu Pána zatrasie sa Asýr, keď ho udrie palicou.

32 A každý úder osudnej palice, ktorý mu zasadí Pán, bude za zvukov bubnov a hárf a v rozprúdenom boji ich zdolá.

33 Lebo oddávna je prichystaný Tofet, (aj ten je prichystaný pre kráľa), hlboký a široký, v jeho priehlbine oheň a hŕba dreva, Pánov dych ho rozpaľuje sťa prúd síry.