Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 22


1 Výrok nad Údolím videnia: Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy,

2 plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomrelí nepomreli mečom.

3 Všetci tvoji vodcovia razom utiekli ukrutne spútaní, všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko.

4 Preto hovorím: "Odvráťte sa odo mňa! Horko zaplačem. Nesnažte sa potešiť ma nad skazou dcéry môjho ľudu!"

5 Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán, Jahve zástupov. V Údolí videnia podkopávajú múr a krik je proti hore.

6 Elam zdvihol tulec; na vozoch ľudia, jazdci, a Qír obnažil štít.

7 Tvoje krásne údolia sú plné vozov a jazdci sa pevne postavili k bráne.

8 Odňal závoj Júdovi; v ten deň si hľadel na zbrojnicu Lesného domu.

9 Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín, zhromažďujete vodu do Dolného rybníka,

10 sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov

11 a robíte struhu medzi dvoma múrmi vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil, a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte.

12 A pán, Jahve zástupov, zvolá v ten deň: "Plačte a nariekajte, ohoľte sa a opášte sa vrecovinou!"

13 Ale, hľa, plesanie a radosť, zabíjajú statok a režú ovce, jedia mäso a pijú víno: "Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!"

14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: "Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete" - hovorí Pán, Jahve zástupov.

15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: Choďže k tomu úradníkovi, k Sobnovi, správcovi domu:

16 "Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?" Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok.

17 Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne,

18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána!

19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia.

20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša,

21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.

22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.

23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca.

24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca: konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy.

25 V ten deň - hovorí Pán zástupov - vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán."