Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Barucha - kapitola 5


1 Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia a odej sa ozdobou Božej slávy naveky!

2 Obleč si plášť spravodlivosti Boha, polož si na hlavu mitru slávy Večného!

3 Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže tvoju žiaru.

4 Boh ti dá meno na večnosť: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti.

5 Hor' sa, Jeruzalem, zastaň si vysoko, pohliadni k východu, pozri si deti od západu slnka až na východ, zhromaždené slovom Svätého, tešiace sa, že Boh si na ne spomenul!

6 Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi, ale Boh ich k tebe privedie nesených so slávou sťa kráľovské deti.

7 Pretože Boh rozkázal znížiť každý vysoký vrch a večné kopce a vyplniť trhliny na rovnú zem, aby Izrael bezpečne kráčal na Božiu slávu.

8 Aj lesy, aj každý voňavý strom zatieňovali na Boží rozkaz Izrael.

9 Veď Boh privedie Izrael s rozkošou v žiare svojej slávy, s milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú vlastní.