Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 8


1 Toto mi zjavil Pán, Jahve: hľa, kôš ovocia!

2 I riekol: "Čo vidíš, Amos?" Odpovedal som: "Kôš ovocia." Pán mi povedal: "Príde koniec na môj ľud, Izrael, neprejdem viac popri ňom.

3 Kvíliť budú piesne paláca v ten deň - hovorí Pán, Jahve. Bude veľa mŕtvol a hocikde ich pohádžu. Ticho!

4 Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny.

5 Hovoríte: "Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe?

6 Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie."

7 Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu: "Nikdy nezabudnem na ich skutky.

8 Či sa nemá pre toto triasť zem, a smútiť každý jej obyvateľ? Nemá sa dvíhať celá ako Níl, nadúvať sa a padať ako rieka Egypta?

9 V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň.

10 Sviatky vám obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy, na každé bedrá dám vrecovinu a na každú hlavu plešinu. Urobím to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trpký deň.

11 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova."

12 A budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.

13 V ten deň budú omdlievať krásne panny a mládenci od smädu.

14 Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia: "Ako žije tvoj boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe!" Preto padnú a viac nevstanú.