Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 7


1 Toto mi zjavil Pán, Jahve: on stvoril kobylky, keď začala rásť mládza! Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!

2 A keď už vyžrali zeleň krajiny, povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím! Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

3 Pán to oľutoval. "Nestane sa!", povedal Pán.

4 Toto mi zjavil Pán, Jahve: hľa, Pán, Jahve, volá na súd ohňom! Strávil ohromnú priepasť a strávil aj podiel.

5 I povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím! Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

6 Pán to oľutoval. "Ani to sa nestane!", riekol Pán.

7 Toto mi zjavil: hľa, Pán stál na olovenom múre a v ruke mal olovnicu.

8 A Pán mi povedal: "Čo vidíš, Amos?" Odpovedal som: "Olovnicu." Nato riekol Pán: "Hľa položím olovnicu do stredu môjho ľudu Izraela, neprejdem viac popri ňom.

9 Vtedy budú spustošené Izákove výšiny a zrúcané Izraelove svätyne; i povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom."

10 Vtedy Amasiáš, kňaz Betelu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz: "Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči:

11 Lebo takto hovorí Amos: "Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia."

12 Amasiáš povedal Amosovi: "Choď, jasnovidec, ujdi do júdskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj!

13 V Beteli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva.

14 Amos odpovedal Amasiášovi: "Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg.

15 Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol: "Choď, prorokuj proti môjmu ľudu, Izraelu!"

16 Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš: "Neprorokuj proti Izraelu a netrať reči proti Izákovmu domu!"

17 Preto takto hovorí Pán: "Tvoja žena bude smilniť v meste, tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom, tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami, sám však zomrieš na poškvrnenej pôde a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny."