Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 6


1 Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie, váženým prvého národa, ku ktorým prichádza Izraelov dom.

2 Prejdite do Kalana a viďte, choďte odtiaľ do veľkého Ematu, potom zostúpte do filištínskeho Getu, či im je lepšie ako týmto kráľovstvám a či majú väčšie územie, než je vaše?

3 Odďaľujete zlý deň, ale trón násilia približujete.

4 Sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a teľce z prostriedku čriedy.

5 Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.

6 Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.

7 Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov, prestane hulákanie tých, sa vyvaľujú.

8 Pán, Jahve, sa zaprisahal na svoj život, hovorí Pán, Boh zástupov: "Odporná je mi Jakubova pýcha, nenávidím jeho paláce, a preto vydám mesto aj čo je v ňom."

9 Ak vtedy ostane v jednom dome desať mužov, zomrú.

10 A keď niektorého vynesie jeho pokrvný, ten, čo ho spáli, aby odstránil z domu kosti, a spýta sa toho, čo je v kúte domu: "Je ešte niekto s tebou?" - on odpovie: "Nie!" a dodá: "Ticho! Len nie spomenúť Pánovo meno!"

11 Lebo hľa, Pán dáva rozkaz a rozbije veľký dom na sutiny a malý dom na kúsky.

12 Či po skalách bežia kone a orú more na voloch? Veď ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu.

13 Čo sa tešíte pre ničomnosť? - Čo vravíte: "A nezaujali sme vlastnou silou Kamaim?"

14 "Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela, hovorí Pán, Boh zástupov - národ a bude vás utláčať od priechodu do Ematu až po Potok púšte."