Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 5


1 Čujte túto reč! Vznášam nad vami žalospev, dom Izraela:

2 Padla, nevstane viac panna Izrael, zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto zdvihnúť.

3 Lebo toto hovorí Pán: "Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom, ostane sto, a ktoré vytiahlo so stom, ostane desať pre dom Izraela."

4 Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: "Hľadajte ma a budete žiť!

5 Nehľadajte Betel, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte, lebo Galgala pôjde do zajatia a Betel bude ničím."

6 Hľadajte Pána a budete žiť, ináč dopadne na Jozefov dom ako oheň, ktorý stravuje, a niet (toho), kto by zahasil Betel.

7 Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem.

8 On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc; on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno.

9 On zablysne skazu nad mocným a záhuba príde na pevnosť.

10 Nenávidia toho, kto karhá v bráne, odporný im je, kto hovorí pravdu.

11 Pretože šliapete po maličkom a beriete od neho dávky obilia: postavili ste domy z kresaného kameňa, ale bývať v nich nebudete, vysadili ste rozkošné vinice, ale víno z nich piť nebudete.

12 Veď viem, že mnoho je vašich hriechov a ťažké sú vaše zločiny, ubíjate spravodlivého, beriete výkupné a chudáka utláčate pri bráne.

13 Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas.

14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

15 Nenáviďte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa.

16 Preto takto hovorí Jahve, Boh zástupov, Pán: "Na všetkých námestiach je nárek a na všetkých uliciach vravia: "Jaj! Jaj!" Roľníka vyzývajú na smútok a znalca žalospevu na nárek.

17 Aj vo všetkých viniciach bude nárek, keď prejdem cez teba," hovorí Pán.

18 Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? - On je tma, a nie svetlo.

19 Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa; ide domov, oprie sa rukou o múr a vtom ho uhryzne had:

20 Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo, temnota, ktorá nemá žiary?

21 "Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.

22 Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem.

23 Odstráň odo mňa hluk svojich piesní, nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf.

24 Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok.

25 Či ste mi prinášali obety a žertvy štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?

26 Lež nosili ste stan svojho Molocha a Kaivana, svoje modly, hviezdu svojich bohov, ktoré ste si spravili.

27 Nuž odvediem vás do zajatia za Damask," hovorí Pán; Boh zástupov je jeho meno.