Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 3


1 Čujte túto reč, ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny:

2 "Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto strescem na vás všetky vaše hriechy.

3 Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili?

4 Či lev reve v lese, ak nemá korisť? - Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo?

5 Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? - Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila?

6 Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? - Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

7 Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval?

9 Oznámte v palácoch Asýrska aj v palácoch egyptskej krajiny a vravte: "Zhromaždite sa na vrchoch Samárie" a všimnite si v nej veľký zhon a utláčanie v jej strede!

10 Nevedia konať priamo, hovorí Pán, hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch."

11 Preto takto hovorí Pán, Jahve: "Nepriateľ obkľúči krajinu a pozbaví ťa sily, budú vyplienené tvoje paláce."

12 Toto hovorí Pán: "Ako pastier vytrhne z pysku leva dve nôžky alebo kúsok ucha, tak sa vyslobodia synovia Izraela, ktorí sedia v Samárii v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku.

13 Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome, hovorí Pán, Jahve, Boh zástupov.

14 Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela a budem trestať pre oltár v Beteli, budú zrazené rohy oltára a padnú na zem.

15 Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným; vtedy zaniknú domy zo slonoviny a bude koniec mnohým domom" - hovorí Pán.