Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 2


1 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno,

2 vrhnem oheň na Moabsko a strávi paláce Kariotu a Moab zomrie v lomoze, v hluku a za zvuku trúby.

3 Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním" - hovorí Pán.

4 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Júdu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy - zviedli ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia -,

5 vrhnem oheň na Júdu a strávi paláce Jeruzalema."

6 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri - neodvolám to: pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok.

7 V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utlačených; otec so synom ide k dievčaťu,

8 aby znesvätili moje sväté meno. Na založených plášťoch sa váľajú pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha.

9 A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra a silných ako duby; zničil som ich ovocie zhora a ich korene zdola.

10 Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.

11 Z vašich synov som ustanovil prorokov a z vašich mladíkov nazirejcov; či je to nie tak, synovia Izraela? - hovorí Pán.

12 Lenže nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali: "Neprorokujte!"

13 Hľa, bude škrípať pod vami ako škrípe voz plný snopov.

14 Vtedy ľahký stratí beh, mocný si nezocelí silu a hrdina si nezachráni život.

15 Kušostrelec neobstojí, ľahkonohý neutečie, jazdec si nezachráni život na koni.

16 Najsrdnatejší z hrdinov bude nahý bežať v ten deň" - hovorí Pán.