Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 9


1 Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva.

2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl.

3 Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny:

4 "Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, (a) komu chýba rozum, toho poučím.

5 Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala!

6 Opusťte pochabosť a budete žiť, Budete kráčať cestou rozvážnosti.

7 Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu.

8 Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.

9 Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší, poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia.

10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

11 Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.

12 Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený, ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest."

13 Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.

14 Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko,

15 by pozývala vôkolidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť.

16 "Kto je hlúpy, nech zabočí sem!" A tomu, kto je bez rozumu, hovorí:

17 "Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!"

18 Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.