Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 7


1 Zachovaj moje slová, syn môj, a moje prikázania si uchovaj!

2 Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť a moje naučenie ako svoju očnú zrenicu!

3 Priviaž si ich na prsty, napíš ich na tabuľu svojho srdca!

4 Povedz múdrosti: "Ty si moja sestra" a dôvernicou volaj rozumnosť,

5 aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.

6 Keď som (tak) oknom svojho domu (pozeral), vyzeral spoza mriežky svojho obloka

7 a zahľadel som sa na neskúsených, videl som medzi synmi mladíka, čo rozum potratil.

8 Poza roh išiel ulicou a vykračoval po ceste k jej domovu

9 na mrku, keď sa nachyľoval deň. keď spúšťala sa noc a (hustla) tma.

10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety v odedzi smilnice a s potmehúdskym zámerom;

11 náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.

12 Hneď bola na ulici a hneď na námestí a striehla poza každý roh.

13 I dolapila ho a vtlačila mu bozk, tvár sa jej nezapýrila, keď povedala mu:

14 "Pokojné obety som bola podlžná, v dnešný deň som svoje sľuby splnila.

15 Preto som ti vyšla v ústrety v túžbe vidieť ťa a nájsť.

16 Tkanicami som povystužovala svoje ležadlo, pestrofarebným plátnom egyptským.

17 Napustila som myrhou svoju postieľku, aloou a škoricou.

18 Poď, spíjajme sa ľúbosťou až do rána, vychutnávajme samopaš!

19 Veď muža doma niet, vybral sa na ďalekú púť.

20 Vrecúško s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnu mesiaca."

21 Naklonila ho mnohým prehováraním, zviedla ho lichôtkami svojich pier.

22 Šiel za ňou, pochábeľ, ako vôl, keď ho vedú na jatku, a ako jeleň, čo sa zapletáva do puta,

23 kým pečeň prevŕta mu šíp, ako keď vták sa rúti do slučky a nevie, že mu ide o život.

24 Nuž teda, syn môj, počúvajže ma a všímaj si slov mojich úst:

25 Nech sa ti srdce na cesty k nej nekloní, nezatúlaj sa na jej chodníky!

26 Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila, a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila.

27 Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.