Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 5


1 Syn môj, všímaj si moju múdrosť a k mojej rozumnosti nakláňaj svoj sluch,

2 aby si si uchránil rozvahu a aby tvoje pery zachovali poznanie.

3 Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.

4 Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.

5 Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.

6 Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.

7 Preto ma teraz, syn môj, počúvaj a neustupuj od slov mojich úst!

8 Stráň od nej svoju púť a nepribližuj sa k vchodu (do) jej obydlia,

9 aby si nevydával iným svoju mladú sviežosť napospas a svoje roky ukrutníkovi,

10 aby sa cudzí nenasycovali tvojím imaním a (aby neprepadali) v cudzincovom dome tvoje zárobky.

11 Musel by si kvíliť nakoniec, keby ťa pripravili o kožu a o telo,

12 a musel by si doznať: "Ako som (len) mohol nenávidieť napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním,

13 ako som mohol neslúchať hlas svojich učiteľov a nenakláňať sluch k tým, čo ma učili?

14 Takmer by som bol celkom do nešťastia upadol uprostred pospolitosti a zástupu."

15 Pi vodu z vlastnej studnice, tečúcu (vodu) z vlastnej studienky!

16 Aby sa nevylievali von tvoje pramene a na námestia stružky vôd.

17 Nech patria iba tebe samému a okrem teba nikomu!

18 Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti!

19 Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!

20 Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj, a (prečo) by si cudzinku objímal?!

21 Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.

22 Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov.

23 Taký zomrie z nedostatku náuky a zblúdi v množstve svojej hlúposti. Jednotlivé naučenia