Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 30


1 Slová Agura, Jakeho syna z Massy. (Takto zneje) výrok (tohto) muža: Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia, do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci.

2 Veď menej viem než (ktorýkoľvek) muž a nemám rozum ako iní ľudia,

3 nenaučil som sa múdrosti a nenadobudol som vedomosti o Najsvätejšom.

4 Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil? Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral? Kto zviazal vody do odevu? Ktože dal povstať všetkým zemským končinám? Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš.

5 Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.

6 Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

7 Dve veci prosím od teba, neodopri mi (ich), pokým nezomriem:

8 Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie,

9 aby som sa nenasýtil (var') a nezaprel ťa a nepovedal: "Kto je Pán?", alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol a nepotupil meno svojho Boha.

10 Nehanob sluhu pred jeho pánom, veď by ťa klial, a ty by si sa previnil.

11 Je pokolenie, ktoré kľaje svojho otca a svojej matke nedobrorečí.

12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru, hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

13 Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka a ktoré zdvíha brvy vozvysok.

14 Je pokolenie so zubmi (ako) paloše a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky, by zosekalo biednych zo sveta a núdznych z povrchu zemského.

15 Pijavica má dvoje dcér (a ony hovoria): "Daj! Daj!" Tri veci sú, čo nedajú sa nasýtiť, a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: "Dosť!"

16 Podsvetie a lono ženy bezdetnej, zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač, a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: "Dosť!"

17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá.

18 Tri (veci) sú mi podivné a štyri nepochopiteľné (vonkoncom):

19 púť orla na nebeskej (oblohe), púť hada na skale, púť lode morskou šíravou a (napokon) púť muža k mladici.

20 Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: "Neurobila som nič zlé."

21 Pre troje (vecí) chvie sa zem a štvoro nemôže zniesť (nijako):

22 Pre raba, keď sa stane vladárom, pre chmuľa, keď má chleba dosýta,

23 pre neľúbenú (ženu), keď sa vydáva, a pre slúžku, čo zapudzuje svoju gazdinú.

24 (Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi, a (pritom) sú múdre náramne:

25 Mravce sú malý národ, a predsa sa v lete zásobujú potravou.

26 Hvizdáky nie sú dáke mocné pokolenie, a (jednako) si zakladajú svoje sídla na skale.

27 Kobylky kráľa nemajú, a (predsa) všetky tiahnu rojom usporiadaným.

28 Jašteričku chytíš rukami, a (jednako) býva v kráľovských palácoch.

29 Traja sú, čo si rázne kráčajú, a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom):

30 Lev, (ktorý je) najmocnejší medzi zvermi a nezvrtne sa spiatky pred nikým,

31 kôň, osedlaný (do boja), a cap; a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenskeho zástupu.

32 Či si už býval pochabý a vynášal si sa, alebo si rozvažoval: Ruku na ústa!

33 Veď úderom na mlieko vzniká maslo, úderom na nos vyrinie sa krv a úderom na hnev skrsá spor.