Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 30


9 aby som sa nenasýtil (var') a nezaprel ťa a nepovedal: "Kto je Pán?", alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol a nepotupil meno svojho Boha.

1 Slová Agura, Jakeho syna z Massy. (Takto zneje) výrok (tohto) muža: Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia, do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci.

2 Veď menej viem než (ktorýkoľvek) muž a nemám rozum ako iní ľudia,

3 nenaučil som sa múdrosti a nenadobudol som vedomosti o Najsvätejšom.

4 Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil? Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral? Kto zviazal vody do odevu? Ktože dal povstať všetkým zemským končinám? Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš.

5 Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.

6 Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

7 Dve veci prosím od teba, neodopri mi (ich), pokým nezomriem:

8 Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie,

10 Nehanob sluhu pred jeho pánom, veď by ťa klial, a ty by si sa previnil.

11 Je pokolenie, ktoré kľaje svojho otca a svojej matke nedobrorečí.

12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru, hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

13 Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka a ktoré zdvíha brvy vozvysok.

14 Je pokolenie so zubmi (ako) paloše a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky, by zosekalo biednych zo sveta a núdznych z povrchu zemského.

15 Pijavica má dvoje dcér (a ony hovoria): "Daj! Daj!" Tri veci sú, čo nedajú sa nasýtiť, a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: "Dosť!"

16 Podsvetie a lono ženy bezdetnej, zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač, a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: "Dosť!"

17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá.

18 Tri (veci) sú mi podivné a štyri nepochopiteľné (vonkoncom):

19 púť orla na nebeskej (oblohe), púť hada na skale, púť lode morskou šíravou a (napokon) púť muža k mladici.

20 Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: "Neurobila som nič zlé."

21 Pre troje (vecí) chvie sa zem a štvoro nemôže zniesť (nijako):

22 Pre raba, keď sa stane vladárom, pre chmuľa, keď má chleba dosýta,

23 pre neľúbenú (ženu), keď sa vydáva, a pre slúžku, čo zapudzuje svoju gazdinú.

24 (Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi, a (pritom) sú múdre náramne:

25 Mravce sú malý národ, a predsa sa v lete zásobujú potravou.

26 Hvizdáky nie sú dáke mocné pokolenie, a (jednako) si zakladajú svoje sídla na skale.

27 Kobylky kráľa nemajú, a (predsa) všetky tiahnu rojom usporiadaným.

28 Jašteričku chytíš rukami, a (jednako) býva v kráľovských palácoch.

29 Traja sú, čo si rázne kráčajú, a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom):

30 Lev, (ktorý je) najmocnejší medzi zvermi a nezvrtne sa spiatky pred nikým,

31 kôň, osedlaný (do boja), a cap; a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenskeho zástupu.

32 Či si už býval pochabý a vynášal si sa, alebo si rozvažoval: Ruku na ústa!

33 Veď úderom na mlieko vzniká maslo, úderom na nos vyrinie sa krv a úderom na hnev skrsá spor.