Listovať vo Svätom Písme

Kniha prísloví - kapitola 2


1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba,

2 ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti,

3 keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti,

4 ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,

5 vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie.

6 Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

7 Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene,

8 lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov.

9 (Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník,

10 bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie,

11 rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť

12 tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam,

13 od (tých), čo zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami,

14 ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejšich výčinov,

15 (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia.

16 zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,

17 čo zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha.

18 Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým.

19 Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej, (nik z nich) viac nevkročí na chodník života.

20 Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj spravodlivých chodníky!

21 Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine a zostanú v nej (iba) počestní.

22 Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.