Listovať vo Svätom Písme

Kniha múdrosti - kapitola 8


1 Siaha mocne od jedného konca k druhému, a všetko riadi najlepšie.

2 Ju miloval som a po nej túžil od mladi, túžobne som si prial priviesť si ju domov ako nevestu a jej krásu som vrúcne miloval.

3 Svoju urodzenosť hlása svojím spolužitím s Bohom, takže i Pán všetkého ju miluje.

4 Veď je zasvätená do Božej znalosti a je veliteľkou jeho skutkov.

5 Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží, čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko?

6 Keď už rozumnosť vie niečo tvoriť, kto je v celom svete väčším umelcom než ona?

7 A keď niekto spravodlivosť miluje: Ona spôsobuje čnosti, lebo ona vyučuje miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a pevnej odvahe, od ktorých nič užitočnejšieho nieto v ľudskom živote.

8 Keď chce niekto zasa veľa vedieť: Ona pozná minulosť a odhaľuje budúcnosť, pozná slovné zvraty prísloví a rozlúštenie hádaniek, dopredu vie znamenia a zázraky, priebeh dôb a časov.

9 Preto som si zaumienil priviesť si ju domov, aby som s ňou žil. Vedel som, že radkyňou mi bude v šťastí, tešiteľkou v starostiach a zármutku.

10 Pre ňu nadobudnem vážnosť u ľudí a česť u starších, hoc mladý som (ešte).

11 Zistí sa, že dôvtipný som pri súde, v očiach panovníkov obdiv budiť budem.

12 Akže budem mlčať, budú čakať na mňa, ak budem hovoriť, budú ma počúvať, a keď budem rečniť dlhšie, ruku si položia na ústa.

13 (A čo viac), ja nesmrteľnosť nadobudnem pre ňu a tým, ktorí po mne prídu, nechám večnú pamiatku.

14 Budem kmene spravovať a národy mi budú poddané.

15 Hrozní panovníci báť sa budú, keď počujú o mne. Ukážem sa dobrým k ľudu, ale mužným vo vojne.

16 Keď sa vrátim domov, chcem pri nej pookriať; lebo styk s ňou nemá trpkosť, ani nudu spolužitie s ňou, iba veselosť a radosť.

17 Keď som o tom uvažoval v sebe, premietal to v svojom srdci, že (totiž) nesmrteľnosť je v spojení s múdrosťou,

18 ušľachtilé obveselenie v jej priateľstve, v práci jej rúk nevyčerpateľné bohatstvo, znalosť v ustavičnej dôvernosti s ňou, sláva účastniť sa na jej rozhovoroch, obchádzal som teda a hľadal som, ako by som si ju vedel získať.

19 Bol som mladík pekne vyvinutý a mal som i dobré srdce;

20 alebo skôr, keďže som bol dobrý, prišiel som do nepoškvrneného tela.

21 Ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak (nijako), len keď (mi ju) dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona - pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril: