Listovať vo Svätom Písme

Kniha múdrosti - kapitola 3


1 Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne.

2 Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod,

3 za skazu ich poberanie od nás. - Oni sú však na pokoji.

4 Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti.

5 Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodni.

6 Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú obetu.

7 Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia, prebehnú sťa iskry cez trstinu,

8 súdiť budú ľudstvo, nad národmi panovať a Pán bude večne vládnuť nad nimi.

9 Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom, lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným.

10 Ale bezbožníci utŕžia trest podľa toho, ako zmýšľali, oni, čo pohrdli spravodlivým a odpadli od Pána.

11 Veď je nešťastný, kto pohŕda múdrosťou a ukáznenosťou, prázdna je ich nádej, neplodná ich námaha a ich diela neužitočné.

12 Nerozumné sú ich manželky a ich deti hanobné, zlorečené je ich plemeno.

13 Šťastná bezdetná, keď žije nepoškvrnene, a čo nepoznala hriešne obcovanie. Bude mať plod pri prehliadke duší.

14 (Šťastný je) i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé a nič zlé nezamýšľa proti Pánovi! Za vernosť dá sa mu skvelá odmena, utešený údel v chráme Pánovom.

15 Lebo dobré snahy prinášajú krásne ovocie, neodumrie nikdy koreň múdrosti.

16 Deti cudzoložníkov však nie sú vydarené a plod hriešnej lásky hynie.

17 I keď dlho žijú, nemajú ich za nič, bez cti bude nakoniec ich staroba.

18 Ak však zomrú včasne, nebudú mať nádeje ani útechy v deň súdu,

19 lebo zlý je koniec nečestného rodu.