Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 16


1 Jozefovcom pripadlo lósom (územie), ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od jerišských vôd. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie.

2 Z Betelu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arčanov do Atarota.

3 Nato zostupuje na západ na územie Jefleranov, po kraj Dolného Betho-rona, až do Gazera. A jej koniec je pri mori. -

4 Aj Jozefovi synovia, Manasses a Efraim, dostali dedičný podiel.

5 Územie Efraimových synov podľa ich rodov bolo toto: Hranicou ich dedičného podielu na východe je Atarot-Adar až po Horný Bethoron.

6 Potom ide hranica ďalej k moru, severne od Machmetata. Nato sa hranica stáča na východ až po Tanat-Selo a prechádza pomimo neho na východ do Janoe.

7 Z Janoe zostupuje do Atarota a do Náraty, dosahuje Jericho a ide ďalej až k Jordánu.

8 Z Tafuy ide hranica na západ k potoku Kana, až sa končí pri mori. To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov.

9 Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manassesových synov: všetky mestá s ich dedinami.

10 Ale Kanaánčanov, ktorí bývali v Gazere, nevypudili. A tak bývajú Kanaánčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní.