Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jób - kapitola 8


1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: B

2 Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako víchor?

3 Azda Boh prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť?

4 Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej vine.

5 Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného.

6 Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti.

7 Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie.

8 Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj.

9 My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň.

10 Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich sŕdc vynášajú slová?

11 Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie tŕstie, kde vlahy niet?

12 Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá.

13 To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka.

14 Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny.

15 Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží, chce sa ho pridržať, neobstojí však.

16 Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojím sadom,

17 lenže jeho korene sú v hŕbe skál, v príbytku kamenistom žije si.

18 Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: Nikdy som ťa nevidelo!

19 A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu.

20 Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých.

21 Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným.

22 Tvojich nenávistníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov sa pominú."