Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jób - kapitola 25


1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel

2 On má vladársku moc, hroznú silu, udržuje pokoj na výsostiach.

3 Je možno spočítať jeho zástupy? A nad kým nevychádza jeho svetlo?

4 Je človek spravodlivý pred Bohom, čistý, koho porodila žena?

5 Ak jasne nesvieti už ani mesiac ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté,

6 o čo menej človiečik, ten chrobák, človeka syn, tento červíček!"