Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jób - kapitola 13


1 Hľa, moje oko všetko toto videlo i ucho moje čulo, vnímalo.

2 Nuž čo viete vy, to ja poznám takisto, nie som od vás nijako podlejší.

3 Ale ja budem hovoriť so Všemohúcim a pred Bohom sa chcem obhájiť.

4 Vy však vymýšľate klamné luhárstva, všetci ste nanič lekári.

5 Ach, keby aspoň umĺknuť ste chceli, to za múdrosť by sa vám rátalo.

6 Len počúvajte perí mojich výčitky a úst mojich čujte žalobu!

7 To namiesto Boha hovoríte luhárstva a miesto neho lesti vravíte?

8 Chcete sa postaviť na jeho stranu a zástupcami Boha chcete byť?

9 To dobre bude, keď sa o vás presvedčí, že jak ľudí klamú, tak ho klamete?

10 On vás isto stihne trestom veľmi prísnym, ak tajne komu stranu držíte.

11 Nedesí vás jeho velebnosť a hrôza z neho nezachváti vás?

12 Tie vaše reči nie sú hádam z popola a nie sú z hliny vaše pevnosti?

13 Nuž mlčte trochu, by som mohol aj ja hovoriť, nech potom príde na mňa čokoľvek!

14 Však svoje telo držím medzi zubmi a svoju dušu na dlaň kladiem si.

15 Ak znivočí ma, ani sa nezachviem, len nech si pred ním poviem svoje.

16 To bude potom moja spása, veď nemá prístup k nemu darebák.

17 Tak počúvajte moje slovo a v ušiach vašich nech je výklad môj!

18 Pripravil som sa na súd a som presvedčený, že ja v práve som.

19 Kto sa teda chce pravotiť so mnou? Lebo potom zmĺknem a zahyniem...!

20 Len od dvoch vecí ma teraz ušetri a pred tebou sa skrývať nebudem:

21 Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z teba nech ma nedesí!

22 A zavolaj ma, budem ti odpovedať, alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš.

23 Koľko mám pokleskov a hriechov? Tak moje viny, hriechy oznám mi!

24 Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou a máš ma za svojho nepriateľa?

25 Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný a za slamkou suchou sa naháňať? -

26 že výrok trpký zapisuješ proti mne, že pričítaš mi viny z mladosti,

27 že moje nohy zatváraš do klady, všetky moje kroky strážiš bedlivo a nôh mi stopy skúmaš pozorne?

28 Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú.