Listovať vo Svätom Písme

Kniha Ester - kapitola 6


1 V tú noc kráľ nevedel usnúť, a preto rozkázal, aby mu priniesli pamätné knihy a letopisy z predošlých čias. Keď z nich pred ním čítali,

2 prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov Bagatana a Taresa, ktorí zamýšľali vystrieť ruku na kráľa Asuera.

3 Keď to kráľ počul, opýtal sa: "Akú poctu a odmenu dostal Mardochej za svoju vernosť?" Jeho služobníci a posluhovači mu odpovedali: "Vôbec nijakú odmenu za to nedostal."

4 Kráľ na to hneď povedal: "Kto je to v predsieni?" Aman totiž vstúpil do vnútorného dvora kráľovského paláca naviesť kráľa, aby vydal rozkaz, aby Mardocheja obesili na šibenici, ktorú dal pre neho zhotoviť.

5 Sluhovia odpovedali: "Aman stojí v predsieni." Kráľ povedal: "Nech vojde dnu!"

6 A keď vstúpil, pýtal sa ho: "Čo treba urobiť tomu človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať?" Aman si myslel v srdci a nazdával sa, že kráľ nemieni nikoho iného vyznamenať, iba jeho,

7 a preto odpovedal: "Toho muža, ktorého kráľ mieni vyznamenať,

8 treba obliecť do kráľovského rúcha, posadiť na koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, na hlavu nech mu vsadia kráľovskú korunu,

9 popredný muž z kráľovských kniežat a vladárov nech mu drží koňa, ktorý bude kráčať po uliciach mesta, a nech vyvoláva: "Takto nech je poctený každý, koho mieni vyznamenať kráľ."

10 Kráľ mu na to povedal: "Poponáhľaj sa, vezmi slávnostné rúcho a koňa a ako si povedal, urob Židovi Mardochejovi, ktorý sedí pred vchodom do paláca. Daj pozor, aby si nevynechal nič z toho, čo si tu povedal."

11 Aman vzal teda slávnostný oblek a koňa, obliekol Mardocheja na ulici mesta, posadil ho na koňa, išiel s ním a vyvolával: "Takúto poctu si zaslúži každý, koho mieni vyznamenať kráľ."

12 Mardochej sa potom vrátil k bráne paláca, kým Aman sa ponáhľal do svojho domu rozžialený a so zakrytou hlavou.

13 Tu svojej žene Zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo. Mudrci, s ktorými mával porady, aj jeho žena Zares mu povedali: "Ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať, z rodu Židov, nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním (celkom)."

14 Kým sa s ním zhovárali o tom, prišli kráľovskí komorníci a nútili ho, aby sa rýchlo odobral na hostinu, ktorú pripravila kráľovná.