Listovať vo Svätom Písme

Jakubov list - kapitola 5


1 A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás!

2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.

3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.

4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.

5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.

6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

7 Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď:

8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.

9 Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi.

10 Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.

11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.

12 Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakou inou prísahou. Vaše "áno" nech je "áno" a "nie" nech je "nie", aby ste neprepadli súdu.

13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.

14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.

15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.

19 Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.